Calendar

Nov
8
Thu
ASTR 555 – Galaxies I
Nov 8 @ 11:45 am – 1:00 pm
ASTR 555 - Galaxies I
Nov
12
Mon
ASTR 545 – Stellar Spectroscopy
Nov 12 @ 11:00 am – 12:15 pm
ASTR 545 - Stellar Spectroscopy
Planetary Group meeting
Nov 12 @ 2:00 pm – 3:00 pm
Nov
13
Tue
ASTR 620 – Planetary Processes
Nov 13 @ 8:55 am – 10:10 am
ASTR 555 – Galaxies I
Nov 13 @ 11:45 am – 1:00 pm
ASTR 555 - Galaxies I
Society of Astronomy Students Meeting
Nov 13 @ 4:00 pm – 5:00 pm
Nov
14
Wed
ASTR 545 – Stellar Spectroscopy
Nov 14 @ 11:00 am – 12:15 pm
ASTR 545 - Stellar Spectroscopy
Galaxy Group meeting
Nov 14 @ 2:30 pm – 3:00 pm
Nov
15
Thu
ASTR 620 – Planetary Processes
Nov 15 @ 8:55 am – 10:10 am
ASTR 555 – Galaxies I
Nov 15 @ 11:45 am – 1:00 pm
ASTR 555 - Galaxies I